‘कृषक’

Savita, Bhattarai, सविता भट्टराई, pallawa, पल्लवसुनौला बाला छन् लरिबरि झुलेका वरिपरि
यिनैका आशामा सिरिखुरि भुलेका कृषि गरी
मनैमा छन् धेरै कृषक जनमा कल्पित कला
कलाले सिन्चेका भुवन भरमा शुद्ध रसिला ।।

तनैमा पीडा होस् तर पनि सदा छर्छ पसिना
छरी फल्छन् मीठा सरस गतिला अन्न मसिना
अहो इच्छाले नै कुसुमित हुने गर्छ धरणी
जहाँ इच्छा छैनन् हरपल रहे बन्जर बनी ।।

 

Continue reading


अलकावस्तीमा राष्ट्रकविलार्इ भेटेपछिः

Savita, Bhattarai,, सविता भट्टराई, pallawa, पल्लव

सविता भट्टराई

अलकापुरको कवि कुञ्ज पुगेँ
मनका शुभभाव पवित्र बुझेँ
हिम झैँ सुसफेद र शुद्ध सफा
अति हर्सित यो मन बन्छ अहा ।।

रमणीय छ सुन्दर स्निग्ध परी
अलकापुर माधव राज गरी
म पुगेँ सहसा कविका घरमा
मन मुग्ध भयो कुसुमाकरमा।।

 

Continue reading


प्रकृति

Savita, Bhattarai, सविता भट्टराई, pallawa, पल्लव

सविता भट्टराई

विशाल छन् टार सुरम्य फाँट
तख्ता परेका रमणीय ठाँट
लता र पुष्पादि अनेक झार
खोला र नाला झरना हजार ।।

हिमालका स्निग्ध सफा स्वरूप
आकाश धर्ती छ अनेक रूप
छन् जीव कोटी धरणी विशाल
आपस्तमा लाग्छ विचित्र मेल ।।

 

Continue reading


सविता भट्टराई का केही टुक्रे कविताहरूः

Savita, Bhattarai,, सविता भट्टराई, pallawa, पल्लव

सविता भट्टराई

१) ‘जिन्दगी दुष्टको हातमा अल्झियो’
बातमा अल्झियो घातमा अल्झियो
जिन्दगी द्वन्द्वको खातमा अल्झियो
जातमा अल्झियो भातमा अल्झियो
जिन्दगी दुष्टको हातमा अल्झियो ।।

तालमा अल्झियो जालमा अल्झियो
जिन्दगी फाटेको पालमा अल्झियो
मालमा अल्झियो नालमा अल्झियो
जिन्दगी माकुरा जालमा अल्झियो ।।

 

Continue reading