पं. श्रीकृष्णेन्द्र (ईन्द्र) पाँडेका दुइ टुक्रा

 ‎Indra, Pandey‎ , श्रीकृष्णेन्द्र(ईन्द्र) पाँडे , pallawa, पल्लव

श्रीकृष्णेन्द्र(ईन्द्र) पाँडे

१) तराई मेरो पहाड मेरो
तराई मेरो पहाड मेरो
हिमाल मेरो देश् ।
बहुजाती बहु भेष् संस्कृती मेरो
नेपाल मेरो देश् ।।

कोई्लीको गीत छहराको संगीत्
गुञ्जिने मेरो देश् ।
गुँयेली प्याउली गुराँसहरु
फूल्दिने मेरो देश् ।।
छहरा पहरा लहराहरुले ,
मन् छुने मेरो देश् ।
युग् युग देखि स्वर्गै सरिको
मन् धुने मेरो देश् ।।

 

Continue reading


श्रीकृष्णेन्द्र (ईन्द्र) पाण्डे का तीन कविता

 ‎Indra, Pandey‎ , श्रीकृष्णेन्द्र(ईन्द्र) पाँडे , pallawa, पल्लव

श्रीकृष्णेन्द्र (ईन्द्र) पाण्डे

१) मेरो देश अहा छ सुन्दर …
(चित्रको बालक प्रति संरचना)
मेरो देश अहा छ सुन्दर अति , लोभ्याउने छन् छटा।
छन् पाहाड तराई औ प्रिय हिमाल्, छन् औषधीका बुटा।।
हाम्रा लागि फले यहाँ फलहरू, मीठास स्वादै गरी।
हाम्रै लागि बने कुवा र नद औ, फूल्मा सुवास्ले भरी ।।

लालीमा छरिंदो गुराँस भिरमा, फूल्दै गरेको यहाँ ।
बासेका सुमधुर् छ कोयलहरू, गुन्गुन् त भौंरा जहाँ ।।
हावाले नभमा र भुमी तटमा, दिन्छन् सितल्ता पन ।
मेरो देश रमाइलो रमणिय, आनन्दको दर्पण ।।

 

Continue reading