नारायण प्रसाद पौडेल का तीन कविता

Narayan, Prasad, Paudel, नारायण प्रसाद पौडेल, pallawa, पल्लव

नारायण प्रसाद पौडेल

१) वैराग्य
वैराग्य आध्यात्मिक चेतना हो
वैराग्य हो बौद्धिक धारणा हो
वैराग्य यो चिन्मय चिन्तना हो
वैराग्य सान्सारिक सान्त्वना हो ।।१।।

वैराग्य खानी खन सिर्जनाको
वैराग्य पानी बन तिर्सनाको
वैराग्य दानी मन भावनाको
वैराग्य ज्ञानी गुण साधनाको ।।२।।

 

Continue reading