छन्दात्मक बाल गजल…!!!

Postraj, Chapagain, पोष्टराज चापागाईं, pallawa, पल्लव

पोष्टराज चापागाईं

हाम्मो बाको काम छैन…
के पो खाऊँ माम छैन…

काले भन्छन् ठालु आई
प्यारो लाग्ने नाम छैन…

पढ्ने लेख्ने के गरी हो
कापी किन्ने दाम छैन..

 

Continue reading