डोटेली भाषा गजल:

Bhupee, Bhupi, Sarowar, भुपी सरोवर, pallawa. पल्लव

भुपी सरोवर

के हुन्थो हुन त मेरो खबर बेकार छ यार ।
तब लै जसो लै छ सुणाउने बिचार छ यार ।

क्यै त दे न सुझाव प्यारे! कस्याँ हो खोली तद्दुँ ,
आखाँभरि आँसैअाँस भेल असार छ यार ।

आखाँभरि आँसैआँस मुटु मरुभूमि हुञ्ज्याँ ,
नयाँ यै यात्राकिलाई न केइ आधार छ यार ।

 

Continue reading