डोट्याली भाषामा आधारित गीत

Laxmidatta, Bhatta, Satyakremi, लक्ष्मी दत्त भट्ट 'सत्यप्रेमी', pallawa, पल्लव

लक्ष्मी दत्त भट्ट ‘सत्यप्रेमी’

काटी ल्यान घास बैना तिमुलीका रुख ।
जन्माउने मतारी मर्या सौतेलीको दुख ।।

जन्मैन्याई मतारी मेरी स्वर्ग लोक पुगी गै ।
सबैलाई वरबट्ट छाडी आफु त खुशी भै ।।
नना छन भाई बैना के गरी खानु हो ।
जालै हेदौ अन्यारी रात कै बाटा जानु हो ।।

 

Continue reading


डोटेली डेउडा गीत बिशेष

लक्ष्मीदत्त भट्ट सत्यप्रेमी

घर बनाए काठै काठको त्यैइ हल्या भरानी
कैलै दुख कैले सुख यो मेरि परानी

लेक चर्ने काली भैशी चरेन पातल
तेरि खना बाली बैश घाम छोडी बादल
Continue reading