गजल

Laxmidatta, Bhatta, Satyapremi, लक्ष्मी दत्त भट्ट 'सत्यप्रेमी', pallawa, पल्लव

लक्ष्मी दत्त भट्ट ‘सत्यप्रेमी

पहाडी गरामा घडेरी छ साथी
छ पानी बगेको पधेरी छ साथी

ढुंगाले बनेको चिटिक्कै मिलेको
पुरानो पराको कटेरी छ साथी

फुलैको बगैचा फुलेको छ ऐले
र मान्छे बिना या खडेरी छ साथी

 

खुशीले बसेका परीवार बस्ती
छ नाता कसेको मझेरी छ साथी

उषाले बिहानी नछर्दै धरामा
यहाँ काम गर्दै अधेरी छ साथी

छन्दः भुजङ्ग प्रयात, बहरे मुतकारीब मुसम्मन् सालिम
फउलुन ISS×४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.