ए हल्ला !!

Rama, Khatiwada, रमा खतिवडा, pallawa, पल्लव

रमा खतिवडा

ए हल्लाहरू हो तिमी छौ नजाती
तिमी फैलिसक्छौ नसकिदै काँटी
उसले खुड्किलोमा के राख्यो गोडा
तिमी कुर्लिसक्छौ चढी धुरिमाथी ।

उठाउने हुनेलाइ झनी माथी माथी
रुवाउने रुनेलाइ टेकि उसकै छाती
चेपारे बोलिमा मीठो मान्दै निल्छौ
डकार्छौ अमिलो तिमी छौ नजाती ।

 

तिमी ध्यान गर्छौ को गिर्छ गिराउँछ
तिमी नुन छर्छौ जहाँ घाउ चह्र्याउँछ
चियो गर्दै हिन्छौ आफ्नो काम साँची
फैलाउछौ धुँवा तिमी छौ नजाती ।

तिमिले कतिको छवि मैला पार्यौ
तिमिले कतिको मति बौलाहा पार्यौ
हिड भनी लघार्छौ आफैँ खुट्टा काटी
सिधालाइ बटार्छौ तिमी छौ नजाती ।

तिम्रै पछि लागि कति छन ढिलोमा
कति छ्न थलामा कति छन हिलोमा
नबिचारी कति बोल्छौ भलिभाँती
कुविचार ओकल्छौ तिमी छौ नजाती ।
ए हल्लाहरू हो तिमी छौ नजाती ।।

रमा खतिवडा
नयाँबजार पोखरा!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.