गजल

Laxmidatta, Bhatta, Satyapremi, लक्ष्मी दत्त भट्ट 'सत्यप्रेमी', pallawa, पल्लव

लक्ष्मी दत्त भट्ट ‘सत्यप्रेमी

सधैँ साथ माग्दै जवानी गयो
भयो भोर ऐले विहानी गयो

भयो बोल्न गाह्रो हरायो खुशी
छ या घोर पीडा परानी गयो

थिए स्वप्न मेरा दिलैमा यहा
सबै आग लागी खरानी गयो

 

भए दूर नाता बनेका यहाँ
अबिश्वास गर्दै जमानी गयो

दुखेको छ छाती सहेको छु या
उदासी बनी जिन्दगानी गयो

छन्दः भुजङ्गी, बहरे मुतकारीव मुसम्मन् महफुज
रुक्नः फऊलुन्, फऊलुन्, फऊलुन्, मफा
सूत्रः ISS ISS ISS IS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.