सृजना सरोवर का केही टुक्राः

, Shreejana, Sarovar, सृजना सरोवर , pallawa, पल्लव

सृजना सरोवर

छन्द – चम्पकमाला
ऽ।। ऽऽऽ ।।ऽ ऽ
हेर न उ त्यो आकाश खुलेको ।
वाग पुतली रम्दै छ भुलेको ।
फूल छ फुलेको यौवन उस्तै ।
प्रेमिल इसारामा छ भुलेको ।

सारस र क्वैलीले धुन गाए।
पल्लव पताका झन् मुस्कुराए ।
साथ बनियो मीठो पन माया ।
आज रचियो यो प्रेमिल गाना।

 

२) प्रेम
हेर न कस्तो व्योम खुलेको ।
हाँस्न भनेरै फूल फुलेको ।
फूल फुले झैं यौवन उस्तै ।
प्रेमिलतामा चित्त भुलेको ।

सारस क्वैली गीत सुनाए
पल्लव नौला पात पलाए ।
साथ भएका जो अब साथी ।
खोज्छ सदा यो जीवन माथि।।

रात चिसो भो शीत लपक्कै ।
पर्दछ पानी हेर तपक्कै ।
एकल मेरो स्वप्न निशामा ।
पास न आओस् याद बडेमा।।

क्षितिज पारी बाट उदाऊ ।
हात समाई राग सुनाऊ ।
हार मिलेका दंत खुलाऊ ।
एक सुनौलो साथ बनाऊ ।

प्रेम कहानी लेख्नु छ हाम्रो ।
काव्य वनोस् त्यो सुन्दर राम्रो ।
पाठ सिकाओस् प्रेमिहरूमा ।
पूज्य बनोस् त्यो प्रेमिहरूमा ।
छन्दः चम्पकमाला

३) sii sss ii ss
सुन्दर मेरो देश छ प्यारो ।
छैन कतै कालो न छ मैलो ।
प्राण पियारो शैल छ माथी ।
छैन अँध्यारो यो मन साथी ।

चाड यहाँका भव्य बनिन्छ्न् ।
हार गलामा फूल सजिन्छ्न् ।
ताल तलैया रम्य पहाडी ।
यो छ पियारो सौम्य छहारी ।

नाच्दछ डाँफे पंख फिजाई ।
शैलहरूमा फुल्दछ लाली ।
डुल्दछ क्वैली गीत सुनाई ।
बग्दछ झर्ना मुर्छन सुसाई ।

सृजना सरोवर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.