गजल

Laxmidatta, Bhatta, Satyapremi, लक्ष्मी दत्त भट्ट 'सत्यप्रेमी', pallawa, पल्लव

लक्ष्मी दत्त भट्ट ‘सत्यप्रेमी’

छुटे प्रेम के भो तिमी बम्क साथी
सदा काम गर्दै खुशी छम्क साथी

उनै जन्म दाता र शाखाहरूको
समाएर पंखा तिमी हम्क साथी

सफा राख आत्मा हटाएर ईर्ष्या
अबिश्वास तोडी तिमी गम्क साथी

 

सहारा बनाऊ छ या साथ तिम्रो
यसैमा रमाई तिमी चम्क साथी

टुटे स्वप्न सारा भए दूर नाता
जता सत्यप्रेमि त्येतै लम्क साथी

छन्दः भुजङ्गप्रयात,
बहरे मुतकारिब मुसम्मन् सालिम
रुक्नः फऊलुन्, ।ऽऽ × ४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.