मीत घाम हो

Paras, Nath, Acharya, पारसनाथ अचार्य, pallawa, पल्लव

पारसनाथ अचार्य

राप बर्सिए शीतले मजा
शीत आउँदा घामले मजा
छन्द आउने सुन्दरी भयो
शीत यामको मीत घाम हो।।१

छैन हातमा दूर हुन्छ झन्
शारदी छटा मग्न पर्छ झन्
चस्स देहमा घोच्छ यो चिसो
शीत यामको मीत घाम हो।।२

 

शुद्ध चम्किलो भाव ज्ञान हो
जीवको गुनी उच्च काम हो।
खेल सृष्टिको भिन्न धाम हो
शीतयामको मीत घाम हो।।३

मन्दमाधुरी शब्द जाल झैँ
भावना खुलुन् छन्द ताल भै।
शब्द उर्लिए भावना बह्यो
शीत यामको मीत घाम हो।।४

घाम चर्कदा ज्यान आत्तिए
शीत आउँदा फेरि मात्तिए।
उष्ण याममा शीत वर्षदा
शीतयामको मीत घाम हो।।५

समस्या:-शीतयामको मीत घाम हो
प्रतिभा निकुञ्ज
रचना:- पारसनाथ आचार्य
छन्द:-सुन्दरी
सङ्केत:-र य ज गु
sis is/s isi s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.