हाम्रो झण्डा

Dinanath, Pokhrel, दीनानाथ पोख्रेल, pallawa. पल्लव

दीनानाथ पोख्रेल

हाम्रो झण्डा मृदुल मनको प्रेमको पुष्पहार ।
श्रद्धा पस्की मृदुल दिलले पुज है बारबार ।।
काला धब्बा विषय विषका पर्न सक्छन् विचारी ।
गर्छन् रक्षा अटल मनका दिव्यकर्मी पुजारी ।।०१।।

हामी छानी पर छ म भने देश बोकेर उठ्न ।
सक्छौ भन्थे स्वजन अघिका यत्न होस् साथ जुट्न।।
पारी टुक्रा दिल सब धुजा दुष्टले गर्न सक्छन् ।
गिद्धे चाला रिपुगण बढी अर्थले छोप्न सक्छन् ।।०२।।

 

हाम्रो झण्डा अटल महिमा कण्ठ खोलेर बोल्न ।
ढोगी दम्भी अधम खलुता मेलले पर्छ पोल्न ।।
आस्था होला फरक तर यो देश यौटा छ जाने ।
पस्ने छैनन् रिपुदल कहीँ मेल हो योग्य ठाने ।।०३।।

हाम्रो झण्डा असल गुणका वेदका चेतनाले ।
सिर्जेको यो तनय युगका चेतका तिर्सनाले ।।
व्याख्या मीठा मधुरस छरी जालले छोप्न खोज्छन् ।
रक्षा गर्ने अटल विधि होस् दुष्टले टाप ठोक्छन् ।।०४।।

छन्द: मन्दाक्रान्ता
गण:- म भ न त त गु गु
सङ्केत:- sss sii iii ssi ssi s s

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.