बहरबद्ध गजल

Laxmidatta, Bhatta, Satyapremi, लक्ष्मी दत्त भट्ट 'सत्यप्रेमी', pallawa, पल्लव

लक्ष्मी दत्त भट्ट ‘सत्यप्रेमी’

जडेको सितारा टुटेको छ या
दिलैको इमानै लुटेको छ या

परानी भरीका ति पूज्यै हरु
दबाऊन घाँटी जुटेको छ या

म आफैँ म बाँच्ने भनेरै सदा
शिशाका सरी पो फुटेको छ या

 

इमानै त बेची म बाँच्ने भनी
र पैसा थुपारी छुटेको छ या

सबै हो समानै भनेरै यहाँ
ति नाङ्गो बनाई कुटेको छ या

छन्दः भुजङ्गी,
बहरे मुतकारीव मुसम्मन् महफुज
रुक्नः फऊलुन्, फऊलुन्, फऊलुन्, मफा
ISS ISS ISS IS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.