ओ भानु!..

Narayan, Godare, नारायण गोदारे, pallawa, पल्लव

नारायण गोदारे

आज भानुले मुख देखाएनन् घुम्टो ओढी वसे।
मोति विलखवन्दै बाढी पैह्रोका घुम्टो ओइरी फसे।

शिरो मणि गौंथली चिरविरमा ओत लागि हाँसे।
देवकोटा चूरोट ठुटा यता उता पुन्टो सोरी वसे।

यस्तैछ हेर प्रकृतिमा सवका सव कविको व्यवहार।
यता उता कति मरे कति वाँचे सुम्ठो ओढी खसे।

 

घुस पैठछ मुलुक भर अति श्रष्ठाको लहै मारामार।
सरम नै छैन संस्थालाई पर्दाको घुम्टो ओढी डसे।

भालुकोछ लुतो कनाई कर वलले आई सघाउँ छन्।
माला अविरले रङ्गी चङ्गी हेर घुम्टो ओढी तर्से।

आज भानुले मुख देखाएनन् घुम्टो ओढी वसे।
मोति विलखवन्दै बाढी पैह्रोका घुम्टो ओइरी फसे।।..

नारायण गोदारे
मृत्यु कुण्डवाट।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.