बहरबद्ध गजल

Krishna, Sharan, Paudel, Opadhyaya,, कृष्ण शरण उपाध्याय, pallawa, पल्लव

कृष्ण शरण उपाध्याय

चमत्कार नौलो छ के हेर्न बाँकी ?
छ नेपाल ले काँचुली फेर्न बाँकी !!

लुटेरा समाती पिटी हुन्छ के र ?
छ डाँकाहरू को गला सेर्न बाँकी !!

ठूला राज गर्छन्, दुराचार गर्दै !
छ दूर्भाग्य को, यो चिना बेर्न बाँकी !!

 

यहाँ सास बाहेक जे छन् विदेशी !
छ चौतर्फ उद्योगले घेर्न बाँकी !!

सधैं दास बन्ने र लाचार बन्ने ?
विघाती सबै सन्धि छन् केर्न बाँकी !!

छन्द: भुजङ्गप्रयात,
बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम
कृष्ण शरण उपाध्याय
देवघाट, चितवन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.