देवराज जोशी का तोटक मञ्जरी भाग-१, श्रृँखला-५ र ६

Dev, Raj, Joshi, देवराज जोशी"खाल्टेली", pallawa, पल्लव

देवराज जोशी”खाल्टेली”

१) तोटक मञ्जरी भाग-१(श्रृँखला-५)
शीर्षक:-“छ सँगै पसिना”
खनखान गरी सुखले रसमा
छ मकै हलकै बढिया बढमा
सुखको छ अपार खुशी मनमा
जलको मलको छ सँगै पसिना ।।१।।

तनमा छ थकान् अनि जोश् मनमा
हरियो रुखको सिमली वयमा
छ कुटो सङमा हँसिया सजिया
पटुकी कसिलो छ सँगै पसिना ।।२।।

 

वरषात हुँदा रसिलो गहमा
कलिलो छ मकै भरिलो वहमा
चमरा खुलदा झन चञ्चलता
रमणीय सुधा छ सँगै पसिना ।।३।।

मनमोहक यो ललिता भरिलो
छ किसान खुशी दहमा गहिरो
परवाह छ के मन यो वढिया
सुखको वढिया छ सँगै पसिना ।।४।।

लहरा लहरी पथरा पथरी
उपहार मिठो भगवान धरी
छ मिठो दुखिया सहरा गरिबी
फलको वलमा छ सँगै पसिना ।।५।।

परिवार सुखी घरमा बढिया
पहिलो नजरा हरियो करेसा
डरत्रास सधै रिपुको खतरा
रसको वसमा छ सँगै पसिना ।।६।।

न यता न उता चहरी फहरी
नहुँदा नयना समुखा तगरी
रिपुको मनमा उखलौँ कसरी
छ किसान खुशी छ सँगै पसिना ।।७।।

न दया ममता अरुको पसिना
अगला बगला रिसको जरिना
चलखेल भयो गहिरो सरिना
पलको पलमा छ सँगै पसिना ।।८।।

२) तोटक मञ्जरी भाग-१(श्रृँखला-६)
“मनमा तनहूँ”
चहरी फहरी शहरी पनमा
गुलियो रसको छहरा घरमा
छ मिठो ममता सखिया गवमा
छ तितो तनमा मनमा तनहूँ ।।१।।

रसिलो जलमा रुमदी सवदी
घसिया पनमा मनको वहमा
निबुवा अमिलो कमरू रसिलो
जमुना फलमा मनमा तनहूँ ।।२।।

हुलका हुलमा वनका गहमा
मछली ढडिया सवदी दहमा
बयरी फलको रसिलो मुखमा
खसिया मनको मनमा तनहूँ ।।३।।

बढिया पनमा कसिलो वहमा
मितरी जनको हसिलो गहमा
मरदा परदा सुखको पनमा
दिलको बसुधा मनमा तनहूँ ।।४।।

उठनी बसनी समता पनमा
दुखिया पलमा ममता मनमा
सुखमा हँसिलो छ सुधा बहमा
सपना विपना मनमा तनहूँ ।५।।

ममता रसिलो हरको मनमा
न यता न उता अमिलो पनमा
छ कुचो सरिको छ घना सपना
वलियो ममता मनमा ततनहूँ ।।६।।

पदमा छ सुधा विविधै सरिको
छ बडो नभमा सुविज्ञा पदको
विविधै थरिका महिमा मणिको
जपमा तपमा मनमा तनहूँ ।।७।।

सुविधा सुखमा विमुखा हितमा
भुलियो शहरी गुलियो महमा
हितको पिरती अश्रुको दहमा
रनमा वनमा मनमा तनहूँ ।।८।।

छिटको गुनियूँ फटिया तनमा
सुखको मुखरी क्षितिजै परमा
शहरी पनले वनियो रमिते
मनको सपना मनमा तनहूँ ।।९।।

विकनी चुनरी तनमा अधियाँ
नयना सुखरी मनमा घटिया
मनको गहना दिलको सपना
कसिलो सुखमा मनमा तनहूँ ।।१०।।

छन्द: तोटक
।।$ ।।$ ।।$ ।।$
सलगा / सलगा /सलगा /सलगा
रचना: देवराज जोशी “खाल्टेली”
ठेगाना: भानु न.पा.-११,खाल्टे, तनहूँ
रचना मिति: ३१ वैशाख,२०७५

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.