छन्दात्मक गजल

Saraswati, Sharma, Jigynashu,  Kushma, सरस्वती शर्मा ‘जिज्ञासू’,pallawa, पल्लव

सरस्वती शर्मा ‘जिज्ञासू’

तिम्रो साथ पार्इ रमाए छ राम्रो
प्रेमी हात उस्ले समाए छ राम्रो ।

तिमि साथ आफैँ बसेको छ प्यासी
र पो राप ज्वाला जलाए छ राम्रो ।

पराई भएनी सुधा पान पायौ
उ तिम्रो दिलैमा हराए छ राम्रो ।

 

सजाए सरीकै थयो वाग सारा
खुदै जम्नलार्इ गराए छ राम्रो ।

सधैँ सोच गर्ने ‘जिज्ञासु’ साथी
उसै साथ रम्दा डराए छ राम्रो ।।

छन्दः भुजङ्गप्रयात ।
कुश्मा बजार, पर्वत ।

 

One thought on “छन्दात्मक गजल


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.