जगदीश प्रसाद पाण्डेयका जोर गजल

Jagdish, Pandey, जगदिश पाण्डेय, pallawa, पल्लव

जगदिश पाण्डेय

बहरबद्ध गजल– १,
गरेरै बहाना जगायौ मलाई
ति आँखा तरेरै भगायौ मलाई ।

सधैंको दयालु बनाई नचायौ
अचम्मै गराई ठगायौ मलाई।

बनाई दिवाना गएछौ अलग्गै
बिनासित्ति घाँडो लगायौ मलाई ।

 

लटक्कै फलेको थियोनी जवानी
बिगार्ने भनेरै सघायौ मलाई ।।

छन्द: भुजङ्गप्रयात, बहरे मुतकारिव मुसम्मन् सालिम ।
सूत्र : ISS, फऊलुन् × ४
हालः गेटा कैलाली

बहरबद्ध गजल– २,
फाटो हाली अल्झाएर
आयौ जाली अल्झाएर ।

शान्ती गर्ने बाहानामा
पायौ ताली अल्झाएर ।

आफ्नै छोरा साथी हेर्छौ
नारा खाली अल्झाएर ।

कोरा नारा बोक्दै आयौ
बाड्दै थाली अल्झाएर।

जाग्नै पर्ने बेला हो यो
छान्दा माली अल्झाएर ।।

छन्दः बिधुन्माला
ऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽ

Jagdish Pandey
जगदीश प्रसाद पाण्डेय
पाटन २ ठडकुडा बैतडी
हाल गेटा कैलाली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.