‘ काली’

Spread the love
Gaurav, Nabin, Nawin , गौरव नबिन, pallawa, पल्लव

गौरव नबिन

यस्तो हारो मेरो माया
उस्ले घृणा गर्दा छाया
तेतै जाऊ त्यैँ नैँ बाँच्नु
भैँगौँ पाऊँ जानी नाँच्नु

ठानी डाँका सँगै आ”का
आमा बाबा भारी पा”का
गीता सीता सँगै सँगै
अर्को साता जाऊ पाखा

 

रूपै राम्रो माया खानी
झुल्यो तल्लो डल्ले दानी
दाबी ठोकेको पाएँ मैँ
पीडा भोगेको चाहा त्यै

अश्रु धारा झारी काली
भन्थे गैँ तल्लो त्यै आली
व्याख्या गर्दै मैले त्यहीँ
टाढा सर्दै टाढा सर्दै

छन्द : बिन्धुन्माला
सुत्र : SSS/SSS/S/S
गण : म म / गु गु
✍🏿—-गौरव नवीन अर्घाखाँची

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *