गजल

Shanti, Adhikari, Pokhrel,, शान्ति अधिकारी, pallawa, पल्लव

शान्ति अधिकारी

कति बन्नु दास हजुर यहाँ कसैको,
लाग्नै छाड्यो आस हजुर यहाँ कसैको ।।

सोच अनि बिचार गर दुनिया छ स्वार्थी,
कोहि हुन्न खास हजुर यहाँ कसैको ।

कुरौटेले कुरा लगाई भड्याउँदा घरै,
उठ्न सक्छ बास हजुर यहाँ कसैको ।

 

सधैँ भरी कल्पनामै जुनि कट्ने भए,
किन बस्नु पास हजुर यहाँ कसैको ।

डढेलोले बनै खायो बिछोडले मन,
छैन मधु–मास हजुर यहाँ कसैको ।

शान्ति अधिकारी
कोहलपुर, बाके ।

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *