गजल

Durga, Abi, Sadhak,, दुर्गा अबि साधक, pallawa, पल्लव

दुर्गा अबि साधक

आखिर समय मेरो बचपन गयो!!
कसैले सुन्लान ए, नभन गयो!!

राहतबाटै मनमा हासो आउदैन्!!
किन सोच्यौ अब रोदन गयो?

उस्तै छ अझैसम्म फेरिएको छैन!!
कसरी भन्छौ अत्याचार दमन गयो!

 

उनीसंग प्रेम बसेपछी मेरो !!
उनको मन बुझ्न मेरो मन गयो!!

उस्तै अझैसम्म फेरिएको छैन!!
कसरी भन्छौ अत्याचार दमन गयो

दुर्गा अबि साधक

Leave a Reply

Connect with:

Your email address will not be published. Required fields are marked *