बहरबद्ध गजल

Spread the love
Laxmidatta, Bhatta, Satyapremi, लक्ष्मी दत्त भट्ट 'सत्यप्रेमी', pallawa, पल्लव

लक्ष्मी दत्त भट्ट ‘सत्यप्रेमी’

सगैमा बसेरै सगैमा मरौला
सदाचार माया सदा झै छरौला ।

थियो लक्ष्य मेरो यि आत्मा जुटाई
मिलेरै त यात्रा सगैमा गरौला ।

चुनौती हरूको बनाएर घारा
किनारा नदीको मिलेरै तरौला ।

 

सुकर्मी बनेरै परानी खुशीले
र मोती सरी प्रेम धर्ती भरौला ।

परेवा सरीको छ जोडी त हाम्रो
सगैमा उडेरै त अन्तै सरौला ।।

छन्दः भुजङ्गप्रयात, बहरे मुतकारिब मुसम्मन् सालिम
सूत्रः फऊलुन्, ISS × ४,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *