मधुपवन भरी . . . . .

Spread the love
Jibika, Khatiwada, जिबिका खतिवडा, pallawa , पल्लव

जिबिका खतिवडा

अनन्त छ्यौ दुर आकाश झै,
स्वतंत्र छ्यौ बहन्छ्यौ बतास् झै।।

सिन्धु सरि छ्यौपबित्र दिब्य,
बन्छ्यौ तिमी किन संत्रास झै।।

मेघ सरि शित्बोकेर नित्य,
के बिध्न भो हिड्छ्यौ हताश झै।।

 

अप्राप्य दिब्य शक्ति तिमी हौ,
लिई रोश्नी आउ प्रभात झै।।

मुग्ध मधुर् स्वर सरि आउ,
मधुपवन भरी मधुराज झै।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *